در راستای بهبود ارزیابی و انتشار هرچه سریع‌تر برنامه‌ها، زمان انتظار بررسی برنامه‌ها در بازار از ۷۲ ساعت کاری به ۲۴ ساعت کاری کاهش یافت.

علاوه بر این، بازار با هدف بهبود خدمات خود به برنامه‌سازان، در تازه‌ترین ویرایش قوانین انتشار برنامه در بازار، روند انتشار برنامه‌ها را ساده‌تر از همیشه کرده است.  

 

ویرایش تازه قوانین انتشار برنامه‌ها را در اینجا بخوانید.