آماری که در ادامه می‌آید بر اساس جامعه کاربری کافه‌بازار (که طبق آمارهای غیررسمی بیش از ۸۰ درصد گوشی‌های هوشمند اندرویدی ایران را شامل می‌شود) به دست آمده است. 


نمودار نسبت فراوانی نسخه‌های مختلف سیستم‌عامل اندروید در ایران:


آمار نسخه‌های مختلف اندروید در ایران


نمودار نسبت فراوانی برندهای تلفن‌همراه در ایران:


برندهای برتر گوشی‌های اندرویدی در ایران


ده دستگاه اندرویدی که بیشترین فراوانی را در ایران دارند:

ده دستگاه اول بازار